نمونه کارهای پارس رایا

هتل کوثر مشهد

هنرستان موعود مشهد

کارخانه تولید سموم گیاهی و جانوری چرم شهر مشهد

کارخانه درب های اتوماتیک شیشه چی

هتل رنگین کمان مشهد

درمانگاه شبانه حکیم توس مشهد

بخش اداری تخم مرغ تلاونگ مشهد

کارخانه برش کاری دقت مشهد

فروشگاه بزرگ سعادت

زائر سرای لاله ثامن ( ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره))

سیستم حفاظت و نظارت تصویری بستنی رادکان مشهد

سیستم حفاظت و نظارت تصویری هتل کوثر مشهد

سیستم حفاظت و نظارت تصویری کارخانه ذوب آهن کبکان مشهد

فهرست