با تیم پارس رایا آشنا شوید

تیم قدرتمند پارس رایا اینجاست تا خدمات خود را به شما ارائه دهد

امیر حسین زاهد

مدیر توسعه نرم افزاری

تحلیلگر و طراح ارشد ، برنامه نویس ویندوز ، وب و اندروید

ابوالفضل رجبی

مدیر توسعه سخت افزاری و شبکه

مدیر اجرایی و طراح سناریوهای Active و passive شبکه

حسن باباییان

مدیر پروژه و صاحب امتیاز حسابداری پارس رایا

فائزه کاوی

مدیر داخلی

برنامه نویس ویندوز ، توسعه دهنده وب، مدیریت برنامه های نرم افزاری

دکتر سعید حشمتی

مشاور و مدیر برنامه ریزی

مهندس سید احمد آذربنیاد

کارشناس ارشد برنامه نویسی اندروید

مهندس مهدی جلیلیان

پشتیبان سخت افزار و شبکه

مهندس هما مظفری

پشتیبان بخش نرم افزار
فهرست